Στατιστική: Πληροφορίες Τελικής Εξέτασης Περιόδου Ιουνίου 2021

Αγαπητοί/-ες φοιτητές/-τριες,

Σας ενημερώνω ότι η τελική εξετάση (επί πτυχίω) του μαθηματος «Στατιστική» θα γίνει την Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 13:30, και θα πραγματοποιηθεί μέσω του e-learning του μαθήματος με την μορφή QUIZ.

  • Η έναρξη του QUIZ της τελικής εξέτασης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 13:30.
  • Η διάρκεια του QUIZ είναι 1 ώρα και 10  λεπτά.
  • Η πλοήγηση του QUIZ επιτρέπεται.
  • Αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου
  • Μετά το τέλος της χρονικής διάρκειας, οι απαντήσεις υποβάλλονται αυτόματα.
  • Στις ερωτήσεις που κρίνεται απαραίτητο, στο τέλος υπάρχει κάποια σημείωση.
  • Θα υπάρχει τηλε-επιτήρηση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Λεπτομέρειες σύνδεσης έχουν απόσταλεί στα emails όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση. Οι πληροφορίες αυτές θα αναφέρονται και στην περίληψη του Section το οποίο περιέχει το QUIZ.  (Η σύνδεση στο ZOOM πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις 13:00 για ταυτοποίηση των στοιχείων σας.)

Όποιος/-α δεν έχει δηλώσει το μάθημα στην γραμματεία, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Ο Διδάσκων,
Γ. Αφένδρας