Δημοσιεύτηκε:
17 Ιανουαρίου, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση. Από τη Γραμματεία   Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε _5_ υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα…

Δημοσιεύτηκε:
17 Ιανουαρίου, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ. Τσιακμακοπούλου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση. Από τη Γραμματεία   Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα _30_ υποτροφιών από τα έσοδα του κληρτος Δημ_Τσιακμακοπούλου…

Δημοσιεύτηκε:
17 Ιανουαρίου, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα το κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση. Από τη Γραμματεία   Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα…

Δημοσιεύτηκε:
17 Ιανουαρίου, 2018

Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική ανακοίνωση. Από τη Γραμματεία   Ανακοίνωση χορήγησης τριών _3_ οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα…

Δημοσιεύτηκε:
17 Ιανουαρίου, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/ωου Τσώπρου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση. Από τη Γραμματεία   Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας _1_ υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Τσώπρου…

Δημοσιεύτηκε:
1 Δεκεμβρίου, 2017

Open Call for Asian and European Students: 21st ASEF Summer University (ASEFSU21

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/1651 έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτήτριες/φοιτητές (προπτυχιακές/κούς ή μεταπτυχιακές/κούς) προκειμένου να συμμετέχουν στο 21st ASEF Summer University (ASEFSU21) με θέμα “Youth with Disabilities: Shaping inclusive ASEM Societies” (τόπος διεξαγωγής: Μελβούρνη της Αυστραλίας και στην συνέχεια στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας) στο χρονικό διάστημα […]…

Δημοσιεύτηκε:
29 Νοεμβρίου, 2017

Προκήρυξη υποτροφιών από το Beijing Institute of Technology της Κίνας

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/1644 έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφιών για φοιτήτριες/φοιτητές (προπτυχιακές/κούς και μεταπτυχιακές/κους) του ΑΠΘ από το Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας….

Δημοσιεύτηκε:
2 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομιάς Κωνσταντίνου Παπαιωάννου. Από τη Γραμματεία   Προκήρυξη υποτροφίας κληρονομίας Κ_ Παπαϊωάννου ΩΝ7346Ψ8ΧΒ-ΞΗΔ…