Δημοσιεύτηκε:
11 Μαΐου, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο που αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Από τη Γραμματεία   ProkDieuthTomeaAlgebra…

Δημοσιεύτηκε:
11 Μαΐου, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο που αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης. Από τη Γραμματεία   ProkDieuthTomeaHY…

Δημοσιεύτηκε:
11 Μαΐου, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο που αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Από τη Γραμματεία   ProkDieuthTomeaStat…

Δημοσιεύτηκε:
8 Μαΐου, 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή των Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΑΠΘ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διαφορική Γεωμετρία”. (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP5914). Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 451/25-4-2018 τ. Γ’. και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει […]…

Δημοσιεύτηκε:
27 Ιανουαρίου, 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή των Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Α.Π.Θ. αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3764) Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1252/05-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 […]…

Δημοσιεύτηκε:
24 Ιουλίου, 2017

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε την προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr) – Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2395)   Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 629/30-06-2017 τ.Γ΄ και […]…

Δημοσιεύτηκε:
24 Ιουλίου, 2017

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   Το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:   ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr) – Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2442) – Μιας (1) θέσης […]…

Δημοσιεύτηκε:
21 Μαΐου, 2017

Προκήρυξη μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr) – Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1563) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την […]…

Δημοσιεύτηκε:
14 Φεβρουαρίου, 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5000751), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το […]…