Δημοσιεύτηκε:
18 Ιουνίου, 2020

Δημοσιεύτηκε:
1 Ιουνίου, 2020

Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο. Από τη Γραμματεία Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021_sign(1)…