Δημοσιεύτηκε:
19 Ιουνίου, 2019

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του Τμήματος. Από τη Γραμματεία   ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΤΕΠσεΓΣΤομεαΕπιστΥπολ…

Δημοσιεύτηκε:
19 Ιουνίου, 2019

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος. Από τη Γραμματεία   ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΔΙΠσεΣΤμηματος…

Δημοσιεύτηκε:
19 Ιουνίου, 2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στις ΓΣ των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος. Από τη Γραμματεία   ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΔΙΠσεΓΣΤομεων…

Δημοσιεύτηκε:
30 Μαΐου, 2019

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020   Prokhryxh PMS Fysikis 2019-2020-PK…

Δημοσιεύτηκε:
21 Μαΐου, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών. Από τη Γραμματεία   ΠροκηρυξηΕΤΕΠτομεαςΕπιστΥπολ…

Δημοσιεύτηκε:
21 Μαΐου, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών. Από τη Γραμματεία   ΠροκηρυξηΕΤΕΠσυνελευση…

Δημοσιεύτηκε:
21 Μαΐου, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών. Από τη Γραμματεία   ΠροκηρυξηΕΔΙΠσυνελευση…